Ultima actualizare: 07.02.2023

Prezenta Politica de Confidențialitate guvernează utilizarea dvs. a produselor, serviciilor, conținutului, funcțiilor, tehnologiilor etc., furnizate de ISTORIATO PORCELAIN S.R.L., cu UIN J/40/22237/2022, cu sediul și adresa în România, București Sectorul 1 010452, PITAR MOS Nr. 27 Et. 5 Ap. 17.

Atunci când această politică menționează „noi”, „ne” sau „nostru”, se referă la ISTORIATO PORCELAIN S.R.L., Controlorul de Date al datelor dvs. personale.

Făcând clic pe un buton sau bifând o casetă, care sunt urmate de expresia „Sunt de acord” sau „Accept” și pe care o adoptați ca semnătură electronică în conformitate cu articolul 3, alineatul 10 din Regulamentul (UE) № 910/2014, vă dați acordul pentru a fi obligat de această Politică de Confidențialitate.

Prin acceptarea acestei Politici de Confidențialitate, sunteți de acord expres cu utilizarea și divulgarea informațiilor dvs. personale și ne instruiți să efectuăm aceste acțiuni în modul descris în această Politică de Confidențialitate.

  1. Prevederi generale

1.1. Prezenta Politică de Confidențialitate constituie o parte inseparabilă din Termenii și Condițiile Generale ale ISTORIATO PORCELAIN S.R.L..

Noi, care se referă la ISTORIATO PORCELAIN S.R.L., cu UIN J/40/22237/2022, cu sediul și adresa în România, București Sectorul 1 010452, PITAR MOS Nr. 27 Et. 5 Ap. 17, acordăm o mare importanță protecției datelor clienților noștri. În această Politică de Confidențialitate, informăm clienții despre colectarea, utilizarea și procesarea datelor lor personale atunci când se înregistrează sau utilizează serviciile noastre și tot ceea ce este legat de acestea.

Toate datele personale ale clienților sunt colectate, procesate și stocate în conformitate cu principiile stabilite în legislația aplicabilă și în Regulamentul General privind Protecția Datelor.

1.2. Trebuie să citiți cu atenție prezenta Politică de Confidențialitate pentru a fi informat cu privire la politicile și practicile care vor fi aplicate datelor personale ale clienților, modul în care datele vor fi utilizate și cum le vom trata. În cazul în care nu sunteți de acord cu această Politică de Confidențialitate, trebuie să încetați să utilizați serviciile noastre (așa cum sunt definite în Acordul cu dvs.). Prin furnizarea datelor dumneavoastră, înțelegem că ați citit, înțeles și sunteți de acord cu condițiile prezentate în acest document.

  1. Informațiile personale pe care le colectăm.

Colectăm trei categorii generale de date personale, în funcție de baza legală a prelucrării acestora.

2.1. Informațiile pe care le colectăm pentru executarea adecvată a contractului nostru cu dvs.

Vă solicităm și colectăm următoarele informații atunci când doriți să utilizați serviciile noastre. Aceste informații sunt necesare pentru executarea adecvată și corectă a obligațiilor noastre contractuale. Fără colectarea acestor date personale, nu vom fi în măsură să vă oferim serviciile noastre.

Numele persoanei care comandă produsul/serviciul

Numele persoanei care va primi produsele/serviciul

Numărul de telefon

Adresa de e-mail

Adresa de livrare

2.2. Informațiile pe care le colectăm cu consimțământul dvs. sau al unei terțe părți.

Puteți alege să ne furnizați informații personale suplimentare despre dvs. sau despre terțe părți. În cazul în care ne furnizați date personale ale unor terțe părți, declarați că ați obținut consimțământul acestora pentru divulgarea acestor date personale. Aceste date personale vor fi prelucrate pe baza consimțământului dvs. sau al terței părți pentru care ne-ați furnizat datele. Astfel de informații ar putea fi:

Orice alte informații dezvăluite de dvs. în legătură cu comunicarea noastră în curs de desfășurare în scopul furnizării de servicii pentru clienți;

Orice date personale suplimentare, cum ar fi datele de contact sau alte adrese de livrare, în scopul furnizării de servicii suplimentare pe care ne-ați putea solicita să le efectuăm;

Date legate de reclamațiile dvs. – suntem obligați să ținem un registru al reclamațiilor și să colectăm date despre astfel de reclamații.

2.3. Informații pe care le colectăm în baza obligațiilor noastre legale și intereselor noastre legitime

În cazul în care utilizați serviciile și site-urile noastre, sunteți de acord că vom colecta, inclusiv în mod automat, informații care pot fi considerate date personale. Aceste informații sunt necesare pentru îndeplinirea obligațiilor noastre legale, precum și pentru satisfacerea intereselor noastre legitime de a îmbunătăți funcționalitățile serviciilor noastre:

Datele din documente oficiale necesare pentru emiterea facturilor, conform procedurilor legale, precum și pentru oferirea posibilității de rambursare a TVA-ului, taxelor vamale și altor taxe și tarife similare.

Informații despre utilizarea serviciilor noastre – stocăm informații despre utilizarea serviciilor noastre, cum ar fi comenzile pe care le-ați plasat.

Informații despre acces: colectăm automat date referitoare la accesarea paginilor noastre web, cum ar fi adresele IP, data și ora exactă a accesului, informații despre browserul prin care se accesează pagina, alte identificatoare unice.

Cookie-uri: folosim cookie-uri și alte tehnologii similare care pot fi implementate în viitor, acestea ne permit să oferim serviciile noastre într-un mod convenabil pentru dumneavoastră. Pentru mai multe informații despre cookie-urile pe care le folosim, vă rugăm să citiți Politica de Cookie-uri.

Datele de utilizare a cardului de plată (în scopul efectuării unei tranzacții de plată, dacă este cazul). Nu putem vedea datele cardului de plată introduse de dumneavoastră, dar aceste date sunt prelucrate automat și în siguranță de către POS-ul virtual plasat pe site-urile noastre, iar informațiile relevante sunt utilizate de instituția financiară în scopul inițierii și procesării tranzacției cu cardul.

3. Cum folosim datele pe care le colectăm

Folosim, stocăm și procesăm informațiile, inclusiv datele personale, în scopul furnizării produselor noastre clienților finali. Nu utilizăm informațiile personale pentru a crea profiluri, pentru marketing sau pentru alte scopuri similare.

În viitor, putem implementa sisteme care să proceseze informațiile pe care le primim în vederea îmbunătățirii funcționalității site-urilor noastre, a suportului nostru pentru clienți, precum și pentru introducerea unor mijloace mai facile de comunicare și pentru îmbunătățirea securității serviciilor noastre online.

4. Partajarea datelor personale

4.1. Cu consimțământul dvs.

În cazul în care ne-ați instruit în mod explicit, putem dezvălui informații personale despre dvs. către orice terț conform instrucțiunilor dvs., de exemplu în scopul furnizării unui serviciu post-vânzare (serviciu de garanție furnizat de terți).

4.2. Cu alte entități din grupul nostru corporativ.

Putem împărtăși datele dvs. personale cu alte entități din grupul nostru corporativ sau cu alte companii din familia noastră corporativă care sunt legate prin proprietate sau control comun, astfel încât să putem respecta în mod corespunzător obligațiile noastre față de dvs. sau conform legii aplicabile, sau să gestionăm riscurile sau să ajutăm la detectarea și prevenirea actelor potențial ilegale și frauduloase și a altor încălcări ale politicilor și acordurilor noastre și să ne ajutăm să ne gestionăm nevoile legitime.

4.3. Cu furnizorii de servicii terți

Putem partaja informații personale cu furnizorii noștri de servicii terți în scopul îndeplinirii obligațiilor noastre contractuale de a vă furniza produse și servicii, după cum urmează:

4.3.1. În scopul furnizării serviciilor de garanție ale subcontractorilor: Putem partaja numele și detaliile de contact cu subcontractorii noștri, cărora le delegăm anumite activități de service.

4.3.2. În vederea îndeplinirii obligațiilor noastre conform legislației aplicabile, în scopuri contabile și fiscale, în vederea emiterii facturilor: Putem partaja datele de pe cartea dvs. de identitate cu firmele de contabilitate ale căror servicii le utilizăm.

4.3.3. În scopul livrării bunurilor și serviciilor: Putem partaja numele, detaliile de contact și adresele dvs., inclusiv adresa de livrare pe care ați furnizat-o, cu firmele de curierat ale căror servicii le utilizăm pentru expedierea de mărfuri.

4.3.4. În scopul furnizării de conținut online: Furnizorii noștri de servicii de găzduire și alți furnizori de servicii online înregistrează automat informații despre dvs., cum ar fi adresele IP, accesul și alte date despre comportamentul dvs. pe site-urile noastre.

4.3.5. În scopul acceptării plăților cu cardul pe site-urile noastre: Instituția noastră financiară de achiziționare (acquirer) procesează automat datele dvs. de plată, cum ar fi PAN, CVC, numele Emboss, data expirării și alte informații similare, în cazul în care utilizați funcționalitatea de plată pentru bunuri sau servicii prin card de plată.

  1. Perioada de păstrare a datelor

Vom stoca datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu cerințele legale referitoare la stocarea categoriilor respective de date cu caracter personal.

În cazul în care nu există o cerință legală aplicabilă pentru stocarea categoriilor relevante de date cu caracter personal, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi stocate de către noi pentru o perioadă nu mai lungă decât cea necesară pentru expirarea termenului de prescripție pentru orice relație legală care poate apărea între noi.

  1. Îndeplinirea obligațiilor noastre legale

Putem partaja informațiile dvs., inclusiv informații personale, cu instanțele judecătorești, autoritățile de investigație, autoritățile publice sau alte terțe părți autorizate de lege, în măsura permisă de lege, în scopul: (i) îndeplinirii obligațiilor noastre legale; (ii) respectării cerințelor procedurale și protejării împotriva cererilor legale; (iii) răspunsului la solicitările autorităților care investighează crime sau alte activități ilegale sau investighează alte comportamente care ne pot expune, pe dumneavoastră sau oricare dintre clienții noștri, la un risc legal; (iv) implementării și administrării Termenilor și condițiilor noastre generale; (v) protejării drepturilor noastre, a proprietății sau a confidențialității noastre, ale angajaților noștri, ale companiilor din familia noastră corporativă sau ale publicului.

  1. Partajarea informațiilor în afara Spațiului Economic European (SEE)

Utilizăm o varietate de furnizori de servicii terțe când vă furnizăm bunurile noastre.

Pentru a facilita operațiunile noastre globale, putem transfera, stoca și procesa informațiile dvs. în cadrul familiei noastre de companii sau cu furnizorii de servicii cu sediul în Europa. Legile din aceste țări pot diferi de legile aplicabile în țara dumneavoastră de reședință. Nu transferăm nicio date personale în afara SEE, cu excepția cazului în care furnizorii noștri de servicii de găzduire și alți furnizori de servicii online vă furnizează conținutul nostru online de la astfel de puncte. În cazul în care transferăm, stocăm și procesăm informațiile dvs. personale în afara SEE, ne-am asigurat că sunt în vigoare garanțiile adecvate pentru a asigura un nivel adecvat de protecție a datelor, de exemplu, conformându-ne cu deciziile adecvării aplicabile. Vom furniza informații suplimentare cu privire la mijloacele de a asigura un nivel adecvat de protecție a datelor la cerere.

  1. Drepturile dvs.

Puteți exercita oricare dintre drepturile descrise în această secțiune trimițând un e-mail la atelier@istoriato.com. Vă rugăm să rețineți că putem să vă solicităm să vă verificați identitatea înainte de a lua alte măsuri cu privire la solicitarea dvs

8.1. Accesul la date și portabilitatea acestora

Aveți dreptul de a accesa și de a primi și/sau transfera datele dumneavoastră personale pe care le procesăm la cererea dumneavoastră. Veți primi un răspuns în termen de maximum o lună, cu excepția cazului în care nu este posibil din cauza naturii sau complexității cererii dumneavoastră, în cazul în care vă vom informa cu privire la necesitatea prelungirii acestui termen.

În special, aveți dreptul să:

primiți o copie a datelor dumneavoastră personale într-un format structurat, comun și ușor de utilizat, care susține reutilizarea;

transferați datele dumneavoastră personale de la un controlor la altul;

stocați datele dumneavoastră personale în vederea utilizării ulterioare pe un dispozitiv privat; și

aveți datele dumneavoastră personale transmise direct între controlori fără a fi împiedicați.

Legea aplicabilă vă poate permite să solicitați copii ale informațiilor dumneavoastră personale pe care le deținem.

Ne rezervăm dreptul de a vă refuza exercitarea acestui drept în cazul în care putem dovedi că natura cererii dumneavoastră este evident nefondată sau excesivă.

8.2. Rectificarea informațiilor inexacte sau incomplete

Aveți dreptul să ne solicitați să corectăm informațiile personale inexacte sau incomplete referitoare la dumneavoastră (pe care nu le puteți corecta singuri prin intermediul serviciului nostru online). Veți primi un răspuns în termen de maximum o lună, cu excepția cazului în care nu este posibil din cauza naturii sau complexității cererii dumneavoastră, în cazul în care vă vom informa cu privire la necesitatea prelungirii acestui termen.

Ne rezervăm dreptul de a vă refuza exercitarea acestui drept în cazul în care putem dovedi că natura cererii dumneavoastră este evident nefondată sau excesivă.

8.3. Dreptul de a fi uitat

Aveți dreptul să ne solicitați să ștergem informațiile personale pe care le procesăm despre dumneavoastră. Veți primi un răspuns în termen de maximum o lună, cu excepția cazului în care nu este posibil din cauza naturii sau complexității cererii dumneavoastră, în cazul în care vă vom informa cu privire la necesitatea prelungirii acestui termen. Ne rezervăm dreptul de a vă refuza exercitarea acestui drept în cazul în care putem dovedi că natura cererii dumneavoastră este evident nefondată sau excesivă sau că nu avem dreptul de a le șterge din motive ce țin de respectarea vreunei obligații legale.

8.4. Dreptul la restricționarea prelucrării

Aveți dreptul să ne solicitați restricționarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal. În cazul în care putem dovedi că natura cererii dvs. este clar nefondată sau excesivă sau că nu avem dreptul să restricționăm prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal din cauza unei obligații legale existente, ne rezervăm dreptul de a vă refuza exercitarea acestui drept.

8.5. Obiecția la prelucrare.

Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării automate a datelor dvs. cu caracter personal și să solicitați ca acestea să fie prelucrate prin intervenție umană. Veți primi un răspuns în termen de cel mult o lună, cu excepția cazului în care nu este posibil din cauza naturii sau complexității cererii dvs., caz în care vă vom notifica necesitatea prelungirii acestui termen.

Ne rezervăm dreptul de a vă refuza exercitarea acestui drept în cazul în care putem dovedi că natura cererii dvs. este clar nefondată sau excesivă.

8.6. Retragerea consimțământului

Dacă ați dat consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de către noi, puteți retrage consimțământul în orice moment și, în cazul în care nu există altă bază legală pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, vom fi obligați să încetăm prelucrarea datelor personale relevante.

8.7. Depunerea de plângeri

Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritățile competente de protecție a datelor, în cazul în care credeți că am încălcat vreunul dintre drepturile dumneavoastră în timpul procesării datelor dumneavoastră personale. Autoritatea competentă este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu sediul în B-dul Magheru 28-30, Sector 1 BUCUREŞTI și contactele anspdcp@dataprotection.ro, +40 31 805 9211.

  1. Securitate

Implementăm și actualizăm în mod constant măsurile administrative, tehnice și fizice pentru a îmbunătăți securitatea informațiilor dvs. împotriva accesului neautorizat, pierderii, distrugerii sau modificării acestora. Unele dintre măsurile pe care le aplicăm sunt criptarea, pseudonimizarea, firewall-ul și controlul accesului la datele personale. În cazul în care știți sau bănuiți că a avut loc un acces neautorizat la datele dvs. personale, vă rugăm să ne contactați folosind detaliile de contact de pe site-ul nostru istoriato.com.

  1. Modificări la Politica de Confidențialitate

În conformitate cu această prevedere, ne rezervăm dreptul de a modifica această Politică de Confidențialitate în orice moment. Dacă facem modificări la această Politică de Confidențialitate, vom face Politica de Confidențialitate revizuită disponibilă pe site-ul nostru și cu acesta vom considera că toți clienții au fost corespunzător informați. În cazul în care nu vă opuneți modificărilor făcute, veți fi obligat de prevederile noii Politici de Confidențialitate fără a fi necesară o confirmare suplimentară din partea dvs.